شناسه : 1392
چهارشنبه 1 آبان 1398 ساعت 15:29 2019-10-23 15:29:47
 تصور کنید که تلبت خود را تا میکنید و در جیب خود قرار میدهید یا بند ساعت مچی تبدیل به صفحه نمایش بشود یا کیف دستیتان که به صورت همزمان کاربرد کیبرد و صفحه نمایش را دارد...
تصور کنید که تلبت خود را تا میکنید و در جیب خود قرار میدهید یا بند ساعت مچی تبدیل به صفحه نمایش بشود یا کیف دستیتان که به صورت همزمان کاربرد کیبرد و صفحه نمایش را دارد...
تصور کنید که تلبت خود را تا میکنید و در جیب خود قرار میدهید یا بند ساعت مچی تبدیل به صفحه نمایش بشود یا کیف دستیتان که به صورت همزمان کاربرد کیبرد و صفحه نمایش را دارد...

معمولا تغییرات اساسی در تکنولوژی در هر یک دهه اتفاق می افتد. پس از سال ها بررسی و کار بر روی این تکنولوژی، سرانجام باید به زودی منتظر آمدن صفحه نمایش های قابل انعطاف باشیم. تصور کنید که تلبت خود را تا میکنید و در جیب خود قرار میدهید یا بند ساعت مچی تبدیل به صفحه نمایش بشود یا کیف دستیتان که به صورت همزمان کاربرد کیبرد و صفحه نمایش را دارد. نوکیا نام این تکنولوژی را Morph گزاشته است و علت آن را کاربردهای بسیار زیاد این تکنولوژی (که در زبان انگیسی به plethora معروف است) مطرح کرده است. حالا به نظر میرسد که این تکنولوژی به پیاده سازی عملی نزدیک شده است.

نظر شما چیست؟